Den röjiga öppningen av akt två, ”Oom-pah-pah”, ur Kolhusteaterns OLIVER!


Den röjiga öppningen av akt två, ”Oom-pah-pah”, ur Kolhusteaterns OLIVER!

Läs mer om saken här