The Last Five Years – Musikalen

Robin Karlsson Produktion Presenterar Stolt: The Last Five Years

BILJETTERNA SLÄPPS PÅ TORSDAG! Spelas 8 april t o m 22 april

Äntligen kommer musikalen ”The Last Five Years” till Stockholm.
Nu kommer musikalen som fått kultstatus i musikalvärlden. Denna moderna musikal där vi får följa ett äktenskap under fem år, från möte till uppbrytning och från uppbrytning till möte.

Hon kämpar med en karriär som aldrig tar fart. Han slår igenom över en natt. Vad händer med kärleken? Den intima musikalen ”The Last Five Years” ger en träffsäker skildring av en nutida relation.

Denna intima musikal ”The Last Five Years” med endast två roller, är perfekt för ett gästspel på en mindre teater som Teater Lederman i Stockholm.

Cathy: Cilla Silvia
Jamie: Emil Nyström
Regi: Robin Karlsson
Scenograf: Maja Stopp
Ljud: Marcus Forselius
Svensk text: Linnea Sjunnesson och Fredrik Fischer.

Mer info: Robin Karlsson Produktion

Fiol – Lina Samuelsson
Cello 1 – Viktoria Hillerud
Cello 2 – Hillevi Rasmusson Klingberg
Piano – Tobias Johansson, assisterande kapellmästare
Bas – Johan Mörk, kapellmästare
Gitarr – Christopher Lindén

Robin Karlsson Produktions foto.

Läs mer om saken här

Musikalen The Last Five Years är ett gästspel på TeaterStudio Lederman under april 2018

Musikalen The Last Five Years är ett gästspel på TeaterStudio Lederman under april 2018. När kompositören Jason Robert Brown var i Stockholm höll han en workshop på just TeaterStudio Lederman.

Vi arbetar främst med gränsöverskridande konstformer och vi drivs framåt av en vilja att kämpa för humanistiska ideal.
Vi vill skapa möten och dialog mellan människor och företeelser i vårt samhälle som normalt inte möts. Teater och musik, publik och scen, unga, medelålders och äldre, olika nationaliteter, kulturliv och samhälle, kreativitet och politik. Vår målsättning är att vi och vår publik skall upptäcka något nytt om musiken och texterna vi spelar och därigenom om sig själva.”
Jurij Lederman, konstnärlig ledare
Dennis Fryklund, producent


Läs mer om saken här

The Last 5 Years

”The Last 5 Years” is a musical by Jason Robert Brown
den 27 juli – den 5 augusti på Kulturhuset Komedianten i Varberg.

Directed by Johnny Worthy
Produced by Torbjörn Svahn

With
Hanna Boquist
Pontus Thorild

Piano/Musical director: Henrik Magnusson
Violin: Ingrid Martine Wisur
Cello: Klara Skogqvist
Guitar: Michael Bårnsten
Bass: Jussi Edefors

Ljuddesign: Anton Sjöberg
Ljusdesign: Fredrik Dillberg
Tekniker: Jack Niklasson, Karin Svensson
Följespot: Oscar Niklasson
Stage Manager: Wilma Bergman ”The Last 5 Years” is a musical by Jason Robert Brown

Directed by Johnny Worthy
Produced by Torbjörn Svahn

With
Hanna Boquist
Pontus Thorild

Piano/Musical director: Henrik Magnusson
Violin: Ingrid Martine Wisur
Cello: Klara Skogqvist
Guitar: Michael Bårnsten
Bass: Jussi Edefors

Ljuddesign: Anton Sjöberg
Ljusdesign: Fredrik Dillberg
Tekniker: Jack Niklasson, Karin Svensson
Följespot: Oscar Niklasson
Stage Manager: Wilma Bergman


Läs mer om saken här

The Rocky Horror Pride Party 5 years anniversary

Kom och fira 5 år av kultklassikern med Zita och Sebastian på Kägelbanan! Nille Fulproduktion står för Sveriges första officiella shadowcast, medan Moxy med DJs levererar festen! Så följ med in i laboratoriet och se vad som väntar på dig, det här kommer bli en helkväll att minnas för alltid! Från 20 år.

TIDER
20.00: Vänstra kägelbanan öppnas
20.30: Filmvisning + shadowcast (Vänstra)
22.00: Moxy Pride Friday

DJS
Trio Med Vulva (Vänstra)
Dj Fride (Högra)
DJ Gunn Lundemo + gästartister (Högra)

BILJETTER
Förköp: 280 kr
I dörren: 320 kr
Garderob och inträde till Moxy Pride Friday ingår i biljetten!

TILLGÄNGLIGHET
– Brant backe med kullersten uppför Hökens Gata till Södra Teatern.
– Från Slussen finns en hiss inuti kontorsbyggnaden intill McDonalds upp till en gångbro till Mosebacke Torg.
– Entré för rullstolsburna ligger till höger om Södra Teaterns huvudentré. Därifrån finns det hiss (110*160 cm, dörrbredd 80 cm) till Kägelbanan.
– Tillgänglig toalett (2 stöd, dörrbredd 85 cm) finns vid garderoben.
– Presentation före filmen hålls på svenska.
– Filmen visas med engelskt tal utan textning.

TRIVSELREGLER
Eftersom vi festar i nya lokaler skiljer sig reglerna något från våra ordinarie visningar. Det är fortfarande enkla påminnelser som kommer ge alla en fantastisk upplevelse!

• Vänta med rekvisitan
Vi håller fortfarande på att förhandla om tillåtelse och städning med Södra Teatern.

• Var rädda om varandra och lokalen
Kägelbanan ska hålla för flera fester!

• Alla är vackra
Folk som kommer uppklädda (och/eller delvis avklädda) förtjänar hurrarop och komplimanger.

• Inga fotografier utan samtycke
Det är inte alla snyggingar i publiken som vill hamna på bild, så fråga alltid om lov först.

• Don’t dream it, be it
Ju mer du sjunger, dansar och häcklar, desto roligare blir det för alla!

MEDVERKANDE
Projektledare: Sebastian Thelander Sjöstrand
Producent: Carolina Oscarsson
Konstnärlig ledare: Tora Enkvist
Konstnärlig assistent: Tara Lune
Koreografi: Jenny Salomonsen

Frank’ N’ Furter: Samuel Skoglund
Brad: Hannes Lemberg
Janet: Alicia Högfors Lindståhl
Rocky: Edda Edlund
Riff Raff: Fredric Odenborg
Magenta: Kimiya Faghih
Columbia: Jenny Salomonsen
Eddie & Dr. Scott: Bobby Kikumu
Kriminolog: Hanna Sundwall

UPPTAGEN PÅ FREDAG?
Boka biljetter till en av våra ordinarie visningar på Zita istället!
The Rocky Horror Picture Show ● Audience Participation

●●●●●●●●●●●●●●●●● ENGLISH ●●●●●●●●●●●●●●●●●

Come and celebrate 5 years of the cult classic with Zita and Sebastian on Kägelbanan, Södra Teatern! Nille Fulproduktion makes history with Swedens first official shadowcast, while Moxy with DJs deliver the party! So come up to the lab and see what´s on the slab, because this will be a night to remember for a very long time! From 20 year of age.

TIME WARP
20.00: Big Kägelbanan opens
20.30:Screening + shadowcast (Big)
22.00:Moxy Pride Friday

DJS
Trio Med Vulva (Big)
Dj Fride (Little)
DJ Gunn Lundemo (Little)

TICKETS
Pre-order: 280 sek
In venue: 320 sek
Wardrobe fee and entrance to Moxy Pride Friday are included.

ACCESSIBILITY
– Access from Götgatan via Hökens Gata has a fairly steep incline.
– There is a lift located inside the office building next to McDonalds which leads to an overpass to Mosebacke Torg.
– Entrance with wheelchair access located to the right of main entrance. This leads to a lift (110*160 cm, doorwidth 80 cm) to Kägelbanan.
– Wheelchair accessible toilets (2 support bars, doorwidth 85 cm) is located next to the cloakroom.
– The presentation before the screening will be hold in Swedish.
– The movie will be shown with English audio, no subtitles.

COMFORT RULES
The comfort rules differs slightly from our usual screenings due to the new venues. They are still basic reminders that ensures a pleasant evening for everyone!

• Wait with your props
We are still negotiating allowance and cleaning responsibilities with Södra teatern.

• Take care of each other and the venue
Kägelbanan must be in good condition to the next party!

• Everyone is beautiful
Everyone that comes dressed (and/or partly undressed) deserves cheers and encouragement.

• No photographs without permission
Not every drop dead gorgeous visitor want their picture taken, so always ask them in advance.

• Don’t dream it, be it
The more you participate (sing, dance, and insults), the more fun it will be for everyone!

CAST & CREW
Project manager: Sebastian Thelander Sjöstrand
Producer: Carolina Oscarsson
Artistic director: Tora Enkvist
Artistic assistant: Tara Lune
Choreographer: Jenny Salomonsen

Frank’ N’ Furter: Samuel Skoglund
Brad: Hannes Lemberg
Janet: Alicia Högfors Lindståhl
Rocky: Edda Edlund
Riff Raff: Fredric Odenborg
Magenta: Kimiya Faghih
Columbia: Jenny Salomonsen
Eddie & Dr. Scott: Bobby Kikumu
Criminologist: Hanna Sundwall

BUSY SCHEDULE?
Book tickets to one of our annual screeings on Zita instead!
The Rocky Horror Picture Show ● Audience Participation


Läs mer om saken här