Stoppa nedskärningen av Musik- och Teaterbiblioteket

Musik- och teaterbiblioteket håller på att monteras ned

Musikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och har sedan dess fungerat som nationellt bibliotek på musikens område och är Sveriges enda offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937. Dessa traditionsfyllda institutioner utgör idag Musik- och teaterbiblioteket och är en del av myndigheten Statens musikverk.

I tisdags 5/2 offentliggjorde Statens musikverks generaldirektör Stina Westerberg beslut på besparingar på biblioteket.Överbibliotekarietjänsten tas bort. Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie, 3 assistenter

Om detta genomförs kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande,
orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande. Vi befarar också att öppettiderna kommer minska.

Jag protesterar mot denna försämring av verksamheten och uppmanar till att ge biblioteket resurser för att kunna fungera som Sveriges bibliotek för musik, dans och teater!

Om du vill vara med om att protestera mot detta, kopiera ovanstående text och mejla den till lena.adelsohn.liljeroth@regeringskansliet.se och stina.westerberg@musikverk.se

Stoppa nedskärningen av Musik- och Teaterbiblioteket
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7427