FREUD’S CIGAR by Jan-Erik Sääf

FREUD’S CIGAR by Jan-Erik Sääf

Director: Andreas Boonstra
Actor: Jonas Nerbe
Music: Die Freuden
Inspiration and idea: Dr Björn Roslund.
Freud’s cigar is visiting the Playhouse Teater, Drottninggatan 71, Stockholm

1, 14, 22, 29 March & 5 April

Buy tickets here: www.sthlmsmusikteater.com

Läs mer om saken här