Lundaelever iscensätter en moderniserad version av Dorian Grays porträtt

Lundaelever iscensätter en moderniserad version av Dorian Grays porträtt

Tredje års-eleverna på Lunds dans- och musikalgymnasium slutprojekt ”Doria” har premiär om mindre än en vecka.

Läs mer om saken här