CHESS på svenska på Kristianstad Teater 23/9-26/11 2017

Foto: Håkan Röjder

Läs mer om saken här