Det märkvärdiga mellantignet

Det märkvärdiga mellantignet

En musikal om jordbrukares sociala status i omvandling 1780–1900 är Carl Mikael Carlssons doktorsavhandling. Nu kan Du ta del av hans forskningsresultat i musikform. Välkommen hit!

Det märkvärdiga mellantinget – The Musical av Carl Mikael Carlsson och Johannes Eriksson är världens kanske enda dissertationsoratorium. Forskningsresultaten från boken presenteras här invävd i historien om den olycksförföljde Isak Norberg. Hittills har 27 nummer släppts.

http://www.detmärkvärdigamellantinget.se

Läs mer om saken här