The Grand Lady 2019

Kom och se nypremiären av den bejublade föreställningen THE GRAND LADY – Musikalen om entreprenören och hotelldrottningen Wilhelmina Skogh – den 24-25 maj på Gävle Teater!

Följ med en ung kvinnas resa till samhällets topp i industrialiseringens Gästrikland. Wilhelmina Skogh blev en föregångare i hotell-, restaurang- och turistbranschen i Sverige i samband med att det svenska järnvägsnätet byggdes ut i slutet av 1800-talet. Hon hade i början av 1900-talet ett avgörande inflytande på Grand Hôtel i Stockholms utveckling genom att initiera en rad viktiga renoveringar i hotellet vid sitt tillträde som VD 1901.