RÄDDADE VÄRLDEN FRÅN SOCIALISM.

RÄDDADE VÄRLDEN FRÅN SOCIALISM. Trollkarlen från Chicago är något så ovanligt som en musikal om Milton Friedman. I sång och dans beskrivs hans liv och idéer. Trots vissa brister är det en fin framställning av ett nittonhundratal där planekonomin var ett riktigt hot även i väst, skriver Caspian Rehbinder.