12 duetter, 12 avsnitt, 12 gästartister bla Nils Axelsson, Kinga, Christopher Wollter, Nina Söderqvist och Malena Tuvung. https://www.youtube.com/channel/UCn9IxY3e1-cmffQ0AMBvcdg

12 duetter, 12 avsnitt, 12 gästartister bla Nils Axelsson, Kinga, Christopher Wollter, Nina Söderqvist och Malena Tuvung. https://www.youtube.com/channel/UCn9IxY3e1-cmffQ0AMBvcdg
http://dlvr.it/RksVqY