5/3 till 10/3 streamas den nyskrivna musikalen Syster Suffragett av Sara Sarx Sönnebo, uruppförs för första gången i sin helhet av Katedralskolan i Uppsala. Syster Suffragett är en nyskriven musikal om frihet och rätten till självbestämmande, både för den enskilda individen och i samhället. Mot en bakgrund av den svenska suffragettrörelsens kamp för kvinnlig rösträtt möter vi Nova, Anna, Will, Siv och Edit med sina egna personliga historier. Historier om rätten att älska den man vill, rätten att vara den man vill, rätten till sin egen vilja och rösträtten. https://www.reginateatern.se/katedralskolan-syster-suffragett

5/3 till 10/3 streamas den nyskrivna musikalen Syster Suffragett av Sara Sarx Sönnebo, uruppförs för första gången i sin helhet av Katedralskolan i Uppsala. Syster Suffragett är en nyskriven musikal om frihet och rätten till självbestämmande, både för den enskilda individen och i samhället. Mot en bakgrund av den svenska suffragettrörelsens kamp för kvinnlig rösträtt möter vi Nova, Anna, Will, Siv och Edit med sina egna personliga historier. Historier om rätten att älska den man vill, rätten att vara den man vill, rätten till sin egen vilja och rösträtten. https://www.reginateatern.se/katedralskolan-syster-suffragett
http://dlvr.it/Rsl8nR