Här kommer ett Känslogram med hopp till dig! https://vimeo.com/opera/review/519397769/982fa42f42 Hello av Lionel Richie. Sjungs av musikalartisterna Tobias Ahlsell, David Lundqvist, Anders Wängdahl (Duratrion). På piano: Mats Sköldberg.

Här kommer ett Känslogram med hopp till dig! https://vimeo.com/opera/review/519397769/982fa42f42 Hello av Lionel Richie. Sjungs av musikalartisterna Tobias Ahlsell, David Lundqvist, Anders Wängdahl (Duratrion). På piano: Mats Sköldberg.
http://dlvr.it/RwgjQ5