Annette Stolt recension av Min vän fascisten https://konsertmusikal.com/2021/12/31/min-van-fascisten-31-december-playhouse-teater-stockholm/

Annette Stolt recension av Min vän fascisten
https://konsertmusikal.com/2021/12/31/min-van-fascisten-31-december-playhouse-teater-stockholm/
http://dlvr.it/SGMHfJ