Fjärde gången gillt – Chess flyttas fram När det lilla produktionsbolaget med de stora musikalstjärnorna tog emot information om de nya restriktionerna fanns det bara ett val. Att kämpa! Kämpa för kulturens- och scenkonstens existens! Nu sätter de upp musikalen ”Chess på Svenska” på Helsingborgs Arena i ett fjärde försök genom att flytta fram premiären till den 30 juni 2022. https://www.mynewsdesk.com/se/westin-promotion-ab/pressreleases/fjaerde-gaangen-gillt-chess-flyttas-fram-3153233

Fjärde gången gillt – Chess flyttas fram

När det lilla produktionsbolaget med de stora musikalstjärnorna tog emot information om de nya restriktionerna fanns det bara ett val. Att kämpa! Kämpa för kulturens- och scenkonstens existens! Nu sätter de upp musikalen ”Chess på Svenska” på Helsingborgs Arena i ett fjärde försök genom att flytta fram premiären till den 30 juni 2022.

https://www.mynewsdesk.com/se/westin-promotion-ab/pressreleases/fjaerde-gaangen-gillt-chess-flyttas-fram-3153233
http://dlvr.it/SGPc61