https://margottobis.se/ Margot & Tobis Stiftelse ämnar skapa möjlighet för talangfulla musiker och dansare att utvecklas som artister samt ge dem möjlighet till vidareutbildning. Stiftelsens önskemål är att prioritera de områden inom konst och repertoar som stod Margot och Tobis närmast: latinamerikansk musiktradition, jazz, folkmusik, musikal och kabaré. Stiftelsen prioriterar därmed sökanden som är aktiva inom dessa genrer. Stipendiets storlek Stiftelsen delar varje år ut upp till 2-3 stipendier på vardera 25 000 – 50 000 kronor. Vem kan söka? Sökande får vara högst 30 år (ansökningsåret). Sökandens egentliga yrkesutbildning ska vara avslutad och viss praktisk yrkesutövning ska kunna styrkas. Stipendierna är inte avsedda som allmänt studiestöd, meritstipendier, projektbidrag, arbetslöshetsersättning eller för instrumentinköp.

https://margottobis.se/

Margot & Tobis Stiftelse ämnar skapa möjlighet för talangfulla musiker och dansare att utvecklas som artister samt ge dem möjlighet till vidareutbildning.

Stiftelsens önskemål är att prioritera de områden inom konst och repertoar som stod Margot och Tobis närmast: latinamerikansk musiktradition, jazz, folkmusik, musikal och kabaré. Stiftelsen prioriterar därmed sökanden som är aktiva inom dessa genrer.

Stipendiets storlek
Stiftelsen delar varje år ut upp till 2-3 stipendier på vardera 25 000 – 50 000 kronor.

Vem kan söka?
Sökande får vara högst 30 år (ansökningsåret).

Sökandens egentliga yrkesutbildning ska vara avslutad och viss praktisk yrkesutövning ska kunna styrkas.

Stipendierna är inte avsedda som allmänt studiestöd, meritstipendier, projektbidrag, arbetslöshetsersättning eller för instrumentinköp.
http://dlvr.it/SPZ1sR