Studie för professionella musikalartister!

Studie för professionella musikalartister!


PROFESSIONELLA MUSIKALARTISTER sökes till en studie om ”förekomst av röstproblem och röstsymptom hos musikalartister”. Delta i studien genom att svara på ett elektroniskt frågeformulär. Det beräknas ta ca 15 minuter att besvara frågeformuläret och deltagandet är anonymt!

Länk till frågeformuläret:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/9226/lomake.htm

Läs mer om saken här